Trong tòa giải tội


Tối hôm qua, mình đến giáo xứ tại Macquarie Fields để giúp giáo dân ở đây xưng tội. Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào chương trình hòa giải cho nhiều người. Vì mùa vọng cho nên có nhiều giáo dân đến nhận bí tích hòa giải. Số linh mục chúng tôi có cả thảy là năm cha.

Khi đang cử hành bí tích giải tội, vì không ngồi trong tòa có màn che nên mình có thể nhìn thấy số người đang xếp hàng chờ mình. Tuy nhiên, mình cố ý đừng để cho điều nay làm mình chia trí. Mình sợ rằng nếu thấy quá nhiều người đang xếp hàng sẽ làm mình trở nên nóng ruột, như thế sẽ ảnh hưởng đến thời giờ mình bỏ ra cho từng người.

Trước giờ giải tội, có một giáo dân đã nói với tôi:

- Có một thời gian cả chục năm tôi không đi xưng tội, bởi vì có lần tôi gặp ông cha kia, tôi mới vừa vào tòa nói chưa tới hai điều, thì ông thúc tôi mau mau lên, vì đã đến giờ uống trà ban chiều của ông rồi. Lúc đó tôi vừa giận vừa cảm thấy bị nhục, nên sau đó tôi chẳng bao giờ muốn đi xưng tội nữa.

Mình không bao giờ muốn trở nên đối tượng được đề cập tới trong các câu chuyện đau thương như vậy cho người giáo dân, vì thế mình đang cố gắng để không lập lại những sai lầm của các vị linh mục khác.

Trong giờ hòa giải tối hôm qua, mình đã không phải đối phó với các điều quá phức tạp. Có lẽ đó cũng là điều tốt vì nếu như có người có những vấn đề quá rắc rối mà chỉ được vài phút trong tòa giải tội thì quả thực là không thỏa đáng. Tuy nhiên, trong khi cử hành bí tích hòa giải thì mình đã cảm nhận được vị trí rất là đặc biệt mà mình đang có. Nếu như mình không phải là một ông cha, thì làm sao mà những con người này có thể đến với mình để chia sẻ những điều thầm kín như thế này? Vì thế, nếu mình vô tình bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong tòa giải tội để giúp đỡ những người đã chân tình đến với mình để được hòa giải thì thực sự là một điều sai lầm. Và nếu mình không giúp được người ta, mà còn có những hành động hay lời nói gây ra tổn thương thì đó có lẽ là một tội rất lớn cho vị linh mục.

Epping, NSW ngày 15.12.2006No comments: