Đến và xem

Tuần này một bạn trẻ đến ở với mình để tìm hiểu ơn gọi. Bạn trẻ này tên Peepo, 20 tuổi. Em là sinh viên năm thứ hai khoa Anh ngữ tại đại học St. John tại Bangkok. Những ngày qua mình đã bỏ ra nhiều thời giờ để chia sẻ và trao đổi với em về ơn gọi, về các vấn đề tâm linh và cuộc sống.

Peepo chia sẻ những cảm tưởng và suy nghĩ của em rất cởi mở. Peepo là đạo theo, mặc dầu bố em là người Công giáo. Nhưng mẹ thì bên Phật giáo. Peepo sinh ra không được rửa tội. Nhưng hành trình đức tin của em đã dẫn em đến con đường Kitô giáo, bắt đầu với việc làm quen với đạo Tin Lành, và cuối cùng là trở thành người Công giáo.

Peepo làm quen với mình qua Facebook, và từ đó bày tỏ là em đang tìm hiểu ơn gọi tu trì. Mình đã gặp em tại Bangkok gần đầy và em đã quyết định muốn đến NBL để làm quen với dòng và hoạt động truyền giáo của dòng.

Peepo chia sẻ là cảm thấy rất ấn tượng với dòng và với các cha các thầy mà em đã gặp được trong những ngày qua. Em lại cảm thấy rất "ấm cúng" khi ở trong không khi thân mật và vui vẻ của giáo xứ. Em cảm thấy như Chúa đang gọi em bằng những dấu chỉ rất lạ kỳ, từ việc tình cờ được gặp mình và biết đến nhà dòng, mặc dầu trước đây chưa từng nghe đến dòng SVD. Cũng dễ hiểu vì ở Thái Lan dòng SVD chỉ có vài người và làm việc chỉ ở trong một giáo phận ở vùng đông bắc.

Mặc dầu trong tuần học và đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến nhưng Peepo cảm thấy bị thúc đẩy muốn đến để xem. Em lại vô cùng lấy làm lạ khi xin phép các giáo sư cho hoản lại những bài làm và việc thi cử một cách thật dễ dàng. Ngay cả gia bố mẹ cũng không cản trở.

Bây giờ em đang băn khoăn và đặt nhiều câu hỏi cho chính mình. Em cảm thấy bị thúc đẩy phải có một quyết định gì đó cho tương lại, trong đó em phải mạo hiểm để đổi nếp sống, đổi môi trường sống, và dấn thân với một điều rất mới lạ trong đời sống của em.

Mình khuyến khích em phải cầu nguyện thật nhiều để nhận ra ý Chúa trong đời sống của em. Chắc chắn một khi nhận ra tiếng gọi của Ngài, thì những bước tiếp theo sẽ dễ dàng và vững tin hơn.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.9.2010