Tuần thánh bận rộn


Tuần này bước vào Tuần Thánh. Mình cảm thấy thật bận rộn. Tuần Thánh đã có nhiều việc phải làm. Mà bên cạnh đó còn có thêm chương trình học/sinh hoạt thiếu nhi mùa hè, rồi phải chuẩn bị cho cắm trại giới trẻ, rồi chương trình radio Công giáo hằng ngày, và các sinh hoạt khác nữa nên mình cảm thấy công việc nhiều quá. May là mình có người giúp việc giáo xứ. Nếu không thỉ chắc chắn không thể nào gánh nỗi.

Nong Bua Lamphu, ngày 30.3.2010

1 comment:

NGA LE said...

Cầu xin Chúa ban thật nhiều Hồng Ân xuống những người mà Chúa đã tuyển chọn.