Chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt hè thiếu nhi


Ngày mai chương trình sinh hoạt và học hỏi thiếu nhi mùa hè khai mạc. Đây là năm thứ hai mình tổ chức chương trình này. Trong một tháng các em học sinh tiểu học sẽ đến nhà thờ mỗi ngày để học tiếng Anh, toán, tiếng Thái, vẻ, và sinh hoạt. Năm ngoái chương trình nhấn mạnh sinh hoạt vẻ, nhưng năm này sẽ nhấn mạnh tiếng Anh và toán nữa để đáp ứng nhu cầu một số phụ huynh muốn cho con em mình được học hành trong kỳ nghỉ. Ngoài những em thiếu nhi đến từ cộng đồng còn có thêm 10 em từ nhà mồ côi cũng sẽ được tham gia học.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh mặc dầu việc loan báo về chương trình không được rộng rãi mấy. Một phần do chưa có người phụ trách việc loan truyền về những sinh hoạt của nhà thờ đến với cộng đồng một cách chặt chẻ.

Tuần qua mình cảm thấy hơi lo vì đã gần đến hạn chót ghi danh mà thấy số học sinh đến đăng ký học vẫn còn rất ít, dưới mức dự định khá nhiều. Mình lo lắng chương trình thiếu nhi năm này sẽ buồn tẻ. Thế những vừa qua khỏi hạn chót nhận đơn thì số phụ huynh đến ghi danh bổng tăng vọt, và bây giờ số người đăng ký đã quá mức dự định.

Chương trình thiếu nhi năm này chắc chắn sẽ tốt hơn năm ngoái vì không chỉ có một cô giáo như năm ngoái mà có nguyên một "đội ngủ" bao gồm cô giáo phụ trách dạy, người phụ trách sinh hoạt, và các anh chị đến để giúp hướng dẫn các em. Ngoài ra mình cũng sẽ bỏ ra thời giờ để dạy tiếng Anh cho các em mỗi ngày.

Ngày mai vào buổi sáng sẽ có chương trình khai mạc. Cô Mèm đã sắp xếp chương trình này cũng như chương trình sinh hoạt trong ngày. Tuần qua cô Mèm đã trở nên một nhân viên của giáo xứ làm việc đầy thời giờ để quản lý việc thực hiện các dự án mục vụ của giáo xứ. Mình phải tìm tiền để trả lương cho cô Mèm vì giáo xứ không có ngân sách cho bất cứ một nhân viên nào. Nhưng mình sẵn sàng làm việc này vì mình thấy rằng cô Mèm làm việc rất tốt và có bài bản. Chỉ trong một tuần làm việc trong giáo xứ mà cô đã "cải cách" hệ thống giấy tờ và tài liệu của giáo xứ mà trước đây mình chưa từng làm bao giờ. Mình hy vọng rằng với sự cộng tác của cô Mèm và Thồn, mình đã xây dựng được một "ekíp" làm việc sáng tạo và hiệu quả.

Nong Bua Lamphu, ngày 21.3.2010

No comments: