Bàn về mục vụ cho người di dân Việt Nam

Hôm nay cha Doroteo một linh mục dòng OMI đến gặp mình. Ngài phụ trách chương trình "Nhà đón tiếp / Hospitality House" của Ủy ban di dân của Hội đồng Giám Mục Thái Lan. Ngài muốn tìm hiểu thông tin về công tác mục vụ mà mình đang làm cho người di dân Việt Nam.

Mình cũng trình bày với ngài những công việc mà Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan đã từng làm và đang làm, cũng như nói về những khó khăn của việc mục vụ khi vấn đề lao động di dân Việt Nam tại Thái Lan không được giáo hội Thái Lan quan tâm đến. Chỉ có một số linh mục và giáo dân quan tâm nhưng trên phương diện cá nhân chứ chưa có một chính sách từ phía giáo phận hoặc HĐGM nhằm giúp đỡ cho người di dân Việt Nam tại Thái Lan. Mình đã nói thẳng với ngài là theo nhận định của mình mục vụ giúp cho người di dân tại Thái Lan còn rất yếu - không chỉ người di dân đến từ các nước mà còn di dân trong nước như từ miền quê lên thành phố.

Ngài cũng đồng ý với mình là một số lĩnh vực chưa được quan tâm đến và ngài ngõ ý nhờ mình tham gia vào việc xây dựng mục vụ di dân cho người Việt Nam. Một trong những điều có thể bắt đầu làm là việc đưa việc giúp đỡ người Việt Nam vào những mục vụ đang làm cho những cộng đồng di dân khác như người Lào mà chưa làm cho người Việt Nam.

Mình cũng đã ngõ ý với ngài rằng mình rất muốn tìm hiểu về công tác của ngài cũng như của Ủy ban di dân của HĐGM. Ngài đã ngỏ ý mời mình đến tham dự cuộc họp hai ngày vào cuối tháng khi sẽ có nhiều thành phần tham dự về vấn đề di dân tại Khorad. Mình đã nhận lời mời tham dự cuộc họp.

Mình hy vọng rằng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ này sẽ có những bước tiến mới trong việc đưa vấn đề người Việt di dân vào chương trình mục vụ của giáo hội Thái Lan.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.3.2010

No comments: