Nhận giảng lễ


Hôm qua ngày học tiếng Thái kết thúc, vừa bước ra khỏi lớp, mình nhận được cú điện thoại của cha Đ. Cha Đ. ở dòng Đaminh Việt Nam, hiện đang theo học ở trường đại học Assumption ở Bangkok. Cha cũng giúp đỡ cộng đồng Việt Nam rất nhiều trong thời gian qua. Cha Đ. mời mình và cha Tr. đến tham dự Thánh lễ cho cộng đoàn Việt Nam vào dịp Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày Chúa Nhật 12 tháng 8 sắp đến. Cha nói:


- 12 giờ trưa sẽ có bí tích hòa giải. Nhờ hai cha giúp đỡ trong việc này. Việc thứ hai là để thay đổi bầu không khí, nhờ hai cha phụ trách phần chủ tế và giảng lễ.


Mình và cha Tr. đồng ý. Cha Tr. xung phong chủ tế để cho mình giảng lễ. Mình liền tỏ ra ngần ngại:


- Nói thực với anh, giảng lễ Đức Mẹ em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Em sợ giảng không hay.


- Nhưng lần trước mình giảng rồi. - Cha Tr. nói. - Lần này có người khác giảng thì hay hơn.


Thế là mình phải đồng ý phụ trách bài giảng cho Thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Giảng như thế nào để hội hết các yêu tố về tinh thần ngày lễ, không lập đi lập lại những ý tưởng đã từng nghe về Đức Mẹ một cách khô khan, và phù hợp với hoàn cảnh của những người trẻ Việt Nam đang mưu sinh tại đất Thái - đó là một thách thức lớn cho bài giảng mà mình sẽ phải soạn. Minh cầu xin Đức Mẹ soi sáng cho mình để có những lời chia sẻ xác thực với đời sống của các bạn và giúp mọi người hiểu biết hơn về ý nghĩa của ngày lễ rất quan trọng này của Giáo hội Công giáo.


Bangkok ngày 4.8.2007

No comments: