Một ngày mới


Có khi trong cuộc sống của con người bất kể đó là một người làm nghề buôn bán, một vị giáo sư, một thương gia giàu có, hoặc một vị tu sĩ, ai cũng sẽ có những khoảnh khắc bổng nhiên mình thức tỉnh và ngộ ra rằng con đường mình đang đi không phù hợp với ước mơ và mong muốn của mình. Những khoảnh khắc đó có khi chợt đến rồi chợt đi, không mang lại thay đổi nào trong đời sống của mình. Nhưng cũng có những lúc cảm giác đó quá mãnh liệt làm cho mình phải hành động một cách nhanh lẹ và nhất trí, nó thôi thúc mình phải không thể chần chờ nữa, nếu không thì sẽ hối hận sau này.

Tối qua mình bổng nhiên có cảm giác như thế, một cảm giác mình đang có những suy nghĩ thiếu đúng đắn trong cuộc sống, có những hành động không phù hợp với con người và con đường của mình. Mình thấy cần phải thay đổi, cần phải bình tâm suy nghĩ về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Mình đã ngộ ra rằng mình chưa cố gắng hết sức để thực hiện những gì mình đã hứa với chính mình và với người khác. Mình cần giải thoát chính mình khỏi những hành động và cảm giác không mang lại bổ ích cho bản thân và sự tín cậy của người khác nơi mình.

Nhận ra điều này làm mình vui hẳn lên. Mình có cảm giác như hôm nay là một ngày mới, một sự bắt đầu mới cho đời sống của mình. Hôm nay là một cơ hội mới để thực hiện giấc mơ bằng một nỗ lực, lòng tự tin, và lòng trông cậy mới. Hôm nay mình có cảm giác Thiên Chúa đang soi sáng cho mình một cách đặc biệt, với một ánh sáng mà trước đây mình chưa nhận ra và chưa muốn hướng tâm hồn đến.

Lạy Chúa xin giữ dìn và hướng dẫn con vì qua bao nhiêu phong ba bão tố trong cuộc sống, con vẫn tin cậy vào tình yêu thương và lòng thương xót bao la của Ngài.

Bangkok ngày 23.8.2007

No comments: