Giấc mơ tiếng Thái


Tối hôm qua mình có giấc mơ đầu tiên mà trong đó có sử dụng tiếng Thái. Sáng nay khi tỉnh giấc mình cố nhớ lại nội dung của giấc mơ, nhưng không sao nhớ lại được. Mình chỉ nhớ rằng trong sự việc xảy ra thì có những cuộc đối thoại bằng tiếng Thái.


Giấc mơ không gì ấn tượng. Nếu nó ấn tượng thì có lẽ mình đã nhớ được. Nhưng mình thấy một chút thú vị là ngôn ngữ mà mình đang học đã lần đầu tiên bước vào giấc mơ của mình. Đây là một dấu hiệu tích cực. Mình nghe nói rằng một khi ngôn ngữ thấm nhuần vào trong tâm trí mình thì nó sẽ hiện diện một cách tự nhiên trong lời nói, những điều suy nghĩ trong đầu, và trong giấc mơ là lúc mình hoàn toàn không kiểm soát những gì mình đang nghĩ.


Những ngày qua mình sử dụng tiếng Thái khá nhiều, đặc biệt là những ngày cùng đi đây đó với hai người khách từ Úc đến chơi. Đưa hai anh chị đi đây đó, mình có dịp nói tiếng Thái khi liên lạc xe cộ, nơi ăn uống, nơi đi chơi... Chưa bao giờ mình dùng nhiều tiếng Thái như vậy. Đó là những dịp thực tập tiếng Thái thật quý báu giúp mình học được những cách áp dụng từ vựng một cách cụ thể trong câu đàm thoại hằng ngày. Có lẽ nhờ sự thực tập đó mà mình mới đưa tiếng Thái vào được trong giấc mơ như đã xảy ra tối hôm qua.


Bangkok, ngày 15.8.2007

No comments: