Chia tay giáo dân

Sáng hôm nay trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, mình đã chia tay giáo dân của giáo xứ nhỏ bé này và kết thúc một quãng đường 5 năm trong sứ mệnh truyền giáo. 5 năm qua mình đã học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm làm việc, từ những thành công và thất bại, từ những nỗ lực cá nhân và sự giúp đỡ của người khác. Mình rời mảnh đất truyền giáo này với tâm hồn bình an và cảm tạ Thiên Chúa.Nong Bua Lamphu, ngày 30.12.2012

No comments: