Mừng Giáng Sinh với trẻ em Phật giáo


Hôm nay tại nhà thờ mình có chương trình mừng Giáng Sinh cho các trẻ em người Phật giáo đền từ các làng lân cận. Hơn 100 em đến tham dự chương trình Thánh lễ, sinh hoạt, và phát quà. Trong Thánh lễ, mình đã xử dụng hình thức hỏi đáp thay vì một bài giảng truyền thống để giúp cho các em hiểu được ý nghĩa thực sự của lễ Giáng Sinh. Chắc chắn trong môi trường chúng nó sống thì rất ít tiếp cận được với những kiến thức về Kitô giáo, và khi thấy trên đường phố trang trí Giáng Sinh thì chỉ là những thứ rực rỡ đầy màu sắc mà không hề liên quan gì đến tâm điểm của ngày lễ. Không biết các em thiếu nhi hiểu được bao nhiêu về những gì mình chia sẻ, nhưng dù sao đi nữa thì bọn trẻ em đó đã có một ngày thật vui vẻ tại nhà thờ Công giáo, và quan trọng đối với tụi nó là đã ra về với những gói quà thật đẹp.
Nong Bua Lamphu, ngày 15.12.2012

No comments: