Đến giáo xứ Macquarie Fields


Hôm qua, mình dâng lễ Chúa Nhật ở giáo xứ Macquarie Fields với cha Trực và cha Việt. Cha Việt là người cùng lớp với anh Trực trong dòng. Hai anh em chịu chức cùng lúc và anh được bài sai làm cha phó ở giáo xứ Macquarie Fields với cha Mike.

Giáo xứ Macquarie Fields những năm qua ngày càng trở nên một giáo xứ rất sống động với nhiều sinh hoạt khác nhau rất phong phú. Nhìn vào có lẽ không ai ngờ trước đây năm sáu năm, người ta nghĩ rằng giáo xứ này sẽ chết đi vì nhìn vào không còn thấy sức sống nữa. Nhưng những năm gần đây, sau khi giáo phận giao lại cho dòng phụ trách, tình hình đã chuyển hướng và giáo xứ bây giờ có thể nói là vững mạnh hơn bao giờ hết.

Ở đây cộng đoàn bao gồm nhiều sắc tộc từ người da trắng cho đến người Phi luật tân, Samoa, Fiji, Ấn Độ... Sự đa dạng làm cho giáo xứ có một tính chất rất đặc biệt mà ai nhìn vào cũng nhận ra liền đó là ưu điểm của cộng đoàn ở đây. Trong thánh lễ ta thấy không chỉ người lớn tuổi mà còn giới trẻ và con nít nên trong nhà thờ có một không khí rất vui tươi.

Trong thánh lễ 8h30 sáng ngày Chúa Nhật, anh Việt nhường cho anh Trực chủ tế, còn mình thì chia sẻ lời Chúa. Thấy có cha khách đến dâng lễ, cộng đoàn rất vui. Ở đây mình có quen nhiều người vì trước khi đến Thái Lan, mình đã từng ở giáo xứ này vài tuần và đã từng dâng lễ cho cộng đoàn. Lần này về mình có dịp để gặp lại những khuôn mặt quen thuộc ấy và ai cũng muốn nghe về kinh nghiệm của mình ở Thái Lan như thế nào. Mình cũng chia sẻ những thách đố trong công việc cũng như xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho việc truyền giáo của hội dòng trên đất Thái.

Vì mình và anh Trực là hai linh mục đầu tiên của dòng đến Thái Lan để truyền giáo nên việc định hướng hoạt động của dòng cho tương lai là một ưu tư lớn đối với hai anh em. Một trong những vấn đề lớn nhất là tài chánh để sinh hoạt cũng như thực hiện những dự an mà mình triển khai. Trong khi hội dòng muốn giáo phận địa phương phải có trách nhiệm nhiều hơn với linh mục trong địa phận, thì ĐGM lại muốn hội dòng giúp đỡ gánh vác dường như tất cả trong vấn đề này. Nếu hai bên không đến một thỏa thuận thích hợp thì mình là người đứng ở giữa sẽ bị cản trở trong việc thực hiện những gì trong chương trình mình đã đặt ra.

Ngày mai mình và anh Trực sẽ họp với hội đồng phụ trách vấn đề truyền giáo của dòng để trình bày về tình hình ở Thái Lan cũng như những nhu cầu cho đời sống và mục vụ ở đó. Mình hy vọng rằng qua những gì mình chia sẻ, hội đồng sẽ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mình tại Thái Lan để có những quyết định phù hợp nhằm nâng đỡ đời sống cũng như công việc của anh em ở đó.

Trong quá trình này mình cũng hiểu được rằng phải kiên nhẫn và phó thác, vì những bước đầu mở mang công cuộc truyền giáo lúc nào cũng sẽ có những vấn đề phức tạp mà chỉ có thời gian mới có thể giải quyết được. Chắc chắn sẽ có những điều không như ý muốn hoặc mong đợi của mình, nhưng đó cũng là điều mình phải chấp nhận với niềm tin rằng sứ mệnh truyền giáo là sứ mệnh của Chúa, và bản thân mình chỉ là công cụ của Ngài. Chắc chắn nếu Chúa xử dụng đến mình thì Ngài sẽ đưa đến cho mình những điều cần thiết để thực hiện công việc ấy một cách tốt đẹp.

Macquarie Fields, ngày 31.3.2009

No comments: