Thánh Thần Chúa Ngự Trên Tôi

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Vui cho kẻ nghèo khổ. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bì giam cầm biết họ được tha, cho người mù sáng mắt lại, giải thoát những kẻ bị đè nén, và loan báo năm hồng ân của Chúa" (Luca 4: 18-19).


Tôi bắt đầu blog của tôi với đoạn Tin Mừng này trong sách Phúc Âm của thánh Luca vì đây không chỉ là lời nói của Chúa Giêsu khi Ngài khởi hành công trình rao giảng của Ngài, nhưng nó cũng là sứ mệnh đích thực của bất cứ người truyền giáo nào. Câu này thu tóm tất cả mục đích và chương trình hành động của nhà truyền giáo. Đây là một sứ mệnh rất cao cả và chất chứa nhiều thử thách.

Bản thân tôi không biết rằng mình có thực hiện được điều này hay không, vì tuổi đời tôi còn nhỏ, trí thông minh của tôi còn khiêm tốn, và kinh nghiệm truyền giáo thì hạn chế.

Có lẽ chính vì thế mà tôi muốn làm blog này để trên con đường hành trình, nếu có ai đó đến với tôi qua blog này, thì người đó có thể cùng tôi chia sẻ những cảm xúc và kinh nghiệm. Và sau một thời gian làm truyền giáo, tôi sẽ cố gắng nhìn lại để xem mình đã học hỏi được gì, đã làm được gì, và đã có những thay đổi gì trong bản thân.

Tôi cảm thấy phấn khởi với điều mà tôi đang làm, trong một quyết định thật ngẫu hứng. Hy vọng rằng đây sẽ là một thử nghiệm rất thú vị trong cuộc đời truyền giáo của tôi.

Epping, NSW ngày 14.11.2006

No comments: