Cắm hoa hay không cắm hoa


Chiều nay sau khi dâng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở nhà nguyện các seour dòng Mẹ Têrêxa, và làm phép nhà của các seour cũng như nơi ở của cám em mồ côi xong, Sr. Mary-Paul nói với mình rằng: - Tôi muốn báo cho cha biết là tuần tới Sr. Gabriela sẽ chuyển về Hong Kong. Chúng tôi sẽ có một seour mới đến. Vì thế từ đây trở đi chúng tôi không thể tiếp tục cắm hoa cho nhà thờ nữa.

- Nếu Sr. Gabriela không thể làm được thì có thể một seour khác thay thế được không? - Tôi hỏi.

- Chúng tôi không có ai để làm.

- Có thể các seour không thể làm đẹp như Sr. Gabriela, nhưng tôi nghĩ một trong các seour cũng có thể làm được.

Sr. Mary-Paul cười và tiếp tục nói những lời từ chối. - Thật ra bình thường chúng tôi không làm những việc như thế này.

- Nhưng các seour ở trong giáo xứ, tôi nghĩ rằng giáo dân rất biết ơn sự đóng góp của các seour.

Sr. Mary-Paul tiếp tục nói nhứng lời từ chối. Có câu mình hiểu được, có câu nghe không rõ lắm vì âm giọng Ấn Độ đặc sệt của seour.

Cuối cùng, mình nói xin các seour hãy suy nghĩ lại. Và đợi seour mới đến xem seour ấy có thể cắm hoa được không? Nhưng theo mình nghĩ, ở đây không phải là việc các seour có biết cắm hoa hay không. Mà là việc các seour có nghĩ rằng đây là một công việc của giáo xứ mà các seour nên làm hay không? Câu trả lời còn rất tùy thuộc vào lối suy nghĩ và đường hướng làm việc của hội dòng các seour, và dĩ nhiên là lối suy nghĩ của cá nhân vị bề trên.

Nong Bua Lamphu, ngày 1.7.2011

No comments: