Chuẩn bị cho chuyến công tác từ thiện


Chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ đưa một phái đoàn người Việt từ Mỹ qua Thái Lan để làm từ thiện cho những người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng núi và các lao động di dân Việt Nam tại Bangkok. Việc từ thiện sẽ làm là tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho những người không có điều kiện để được điều trị.

Đây là lần đầu tiên mình tổ chức một sinh hoạt như thế này nên cũng có nhiều điều phải chuẩn bị, đặc biệt là những nơi mà phái đoàn sẽ đi đến đều ở xa nơi mình đang ở. Trong khi mình ở vùng đông bắc Thái Lan, thì đoàn sẽ đi Bangkok và miền bắc. Miền bắc thì sẽ giúp cho những người dân tộc thiểu số, còn ở Bangkok thì giúp cho người Việt.

Lần tổ chức này là lần đầu tiên những là lần rất quan trọng, vì nó sẽ là căn bản cho những lẫn tổ chức khác trong tương lại. Nếu lần này mọi sự tốt đẹp và nhận ra sinh hoạt này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người nghèo thì trong tương lai mình sẽ tìm cách để tổ chức thêm nữa ở những nơi khác. Mình cầu mong mọi sự sẽ xuôi chảy và những gì mình tổ chức đáp ứng mong mỏi của phái đoàn đến làm từ thiện.

Nong Bua Lamphu, ngày 29.6.2011

No comments: