Trở lại cái cũ với thái độ mới


Sau hai tuần tĩnh huấn, mình đã trở lại giáo xứ, với những sinh hoạt quen thuộc - dâng lễ, sinh hoạt giới trẻ, làm mục vụ di dân. Cũng vẫn những mục vụ đó, nhưng bổng nhiên trong tâm hồn mình cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn, phấn khởi hơn, bình thản hơn, bình an hơn. Mình không nóng nãy với các bạn trẻ. Mình không tỏ ra muốn "control" như trước nữa. Mình nói nhẹ nhàng hơn khi các bạn làm sai. Và mình vui vẻ hơn với những em thiếu nhi. Những ngày tĩnh huấn đã mang lại cho mình thái độ đó. Trước đây mình cũng luôn làm mục vụ giới trẻ, những thời gian qua mình hay tỏ ra nóng nãy và nhiều khi la mắng các bạn trẻ. Nhưng qua những ngày tĩnh tâm, những giờ cầu nguyện, và những kiến thức nhận được từ các bài trình bày suốt hai tuần làm mình nghiệm được nhiều điều và giúp cho mình quyết định phải có một thái độ mới trong mục vụ của mình.

Ngày cuối cùng của khóa tĩnh huấn đã có nghi thức sai đi thật long trọng và cảm động. Sau thánh lễ, mỗi thánh viên trong khóa đã đọc lên những điều mà mình sẽ dấn thân làm trong thời gian tới sau khi đã trải qua khóa tĩnh huấn. Sau đó mọi người được trao nến, và chứng chỉ, cũng như được linh mục linh hướng của phong trào Jesus Youth đặt tay một cách long trọng.

Ngày trước đó, mình cũng đã chứng kiến nghi thức sai đi của các bạn trẻ tình nguyện đi truyền giáo một năm ở các nước khác nhau sau khi đã trải qua khóa tĩnh huấn 1 tháng. Trong nghi thức điều ấn tượng nhất là các bạn đã đọc lên lời hứa một cách thật hùng hồn, và đã trả lời những câu hỏi của cha linh hướng một cách nhất quyết. Mình nhìn và nghe các bạn trẻ tuyên thệ mà làm cho mình cảm thấy lạnh cả người và nổi da gà vì tinh thần truyền giáo của các bạn còn cao hơn rất nhiều người đã trải qua nhiều năm đào tạo về truyền giáo. Thái độ hăng say của các bạn cũng làm cho mình cảm thấy e thẹn vì nhiều khi chính mình cũng không có được sự hăng say như thế.

Những gì mình đã học hỏi, những gì mình đã chứng kiến, và những gì mình đã nghiệm được đã thực sự giúp mình nhận ra rằng mình cần phải cải hóa con người, lối sống, và thái độ của mình, để trở nên một nhà truyền giáo tốt hơn, và hiệu quả hơn.

Giờ đây mình đã trở lại với những mục vụ cũ. Nhưng mình tin rằng mình sẽ dấn thân với một thái độ và niềm tin mới.

Nong Bua Lamphu, ngày 24.7.2011

No comments: