Chuyện một người đàn bà

Trong giáo xứ có một người phụ nữ người Thái rất tội nghiệp. Bà tuổi khoảng ngoài bốn mươi, thoáng nhìn không có gì bất thường. Nhưng khi tiếp cận vài lần thì mình thấy đây là một trường hợp hơi phức tạp.

Lần đầu tiên làm lễ xong, bà ra sau nhà thờ gặp mình. Bà đưa mình một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy có ghi tên của bà và ý chỉ: 'Xin cha cầu nguyện cho chồng của tôi, ông W., 66 tuổi để ông đến thăm tôi và cho tôi tiền.'

Mình không hiểu trường hợp riêng tư như thế nào, nhưng rồi cũng hứa sẽ cầu nguyện cho bà. Hai hôm sau mình lại dâng lễ, và sau lễ bà cũng đến gặp mình đưa cho mình bốn mảnh giấy khác. Trên những mảnh giấy đó lại có những ý chỉ như cũ, và kèm theo ý chỉ mới: 'Xin cha cầu nguyện cho những kẻ trộm cắp và giết người.' Trên mảnh giấy còn ghi tên tuổi của những người mà ba ta muốn mình cầu nguyện. Mình hỏi những người này là ai, nhưng bà trả lời không rõ lắm vì tiếng Anh của bà không thông thạo.

Thấy trường hợp này hơi bất thường, mình đem chuyện hỏi một cha trong nhà thì được biết tâm thần của người phụ nữ này không ổn. Bà vốn không phải là một người có đạo, nhưng hằng ngày đến nhà thờ và có lúc còn đi xin được giải tội. Bà cũng thỉnh thoảng bỏ tiền vào phong bì để 'xin lễ'. Cha nói với bà là bà không cần phải làm điều đó, chỉ cần viết điều bà cần lời cầu nguyện là được rồi. Nhưng bà trả lời, "Phải bỏ tiền mới có công".

Chiều qua mình cũng dâng lễ và thêm một lần nữa, người phụ nữ này đến đưa mình một xấp giấy với những lời nguyện. Lần này như lần trước, thay vì mình hứa cầu nguyện mà thôi, thì mình nói với bà là mình sẽ cầu nguyện cho ba ngay lúc ấy. Bà cúi đầu xuống, làm dấu thánh giá, và mình cầu nguyện cho bà. Cầu nguyện xong, mình ban phép lành cho bà rồi ra về.

Mình không biết nhiều về hoàn cảnh của người phụ nữ này. Cha P. cho hay ngài đang cố giúp bà. Mình cũng nghĩ mình không có khả năng để đi sâu vào đời riêng của bà vì mình vốn chân ướt chân ráo tới đây nên phải dè dặt phần nào trong việc dấn thân vào đời sống mục vụ. Nhưng quả thực, tham gia vào đời sống của giáo xứ, mình thấy có rất nhiều điều thú vị mà chỉ khi đã tiếp cận với giáo dân mới nhận ra được.

Bangkok, ngày 10.3.2007

No comments: