Các thầy tập giảng
Thế là môn giảng thuyết dành cho các thầy tại Đại Chủng Viện Lào đã trải qua một nửa đường. Hôm nay các thầy trong lớp thuyết giảng bắt đầu giảng trong Thánh lễ misa hàng ngày thay vì chỉ giảng trong giờ học. Mình yêu cầu các thầy giảng trong thánh lễ để giúp cho các thầy có bầu khí nghiêm trang và thánh thiện của thánh lễ để các thầy nhập tâm vào công việc giảng thuyết một cách hiệu quả nhất. Mỗi bài giảng đều được quay video và trong giờ học thì mở ra xem lại để cho mọi người cùng góp ý.

Phải công nhận là các thầy học rất chăm chỉ và hăng hái. Các thầy cũng cố gắng để có những bài giảng tốt mặc dầu bị hạn chế về nhiều điều nên không thể soạn những bài giảng hoàn hảo được. Trong Đại Chủng Viện các thầy có rất ít tài liệu để hỗ trợ cho việc chuẩn bị các bài giảng. Ngoài ra vì là quy luật của ĐCV nên các thầy cũng không được xử dụng internet để tìm thêm những tài liệu sẵn có trên mạng. Đó là một bất tiện lớn vì thời buổi này những tài liệu trên mạng là những nguồn hỗ trợ rất tốt cho việc chuẩn bị một bài giảng. Tuy nhiên, một điều mà các thầy và bất cứ một linh mục nào đều có và phải có trong việc chuẩn bị bài giảng đó là việc suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện. Đưa bài đọc của Thánh lễ vào trong giờ cầu nguyện riêng và suy gẫm về ý nghĩa của nó là tâm điểm của quá trình chuẩn bị bài giảng. Cho dù có được những tài liệu tốt mà không có việc cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa thì bài giảng có thể hay về hình thức và nội dung, nhưng có thể rất thiếu thốn về tinh thần. Và trên hết tâm hồn của người giảng thuyết sẽ không được thể hiện trong bài giảng đó, vì thế sẽ khó đánh động những người giáo dân đến tham dự Thánh lễ và nghe giảng. Mình vẫn nhắc nhở các thầy rằng. Những tài liệu hỗ trợ để chuẩn bị bài giảng thì rất cần thiết. Nhưng cần thiết nhất và không thể thiếu được là việc cầu nguyện.

Thakhaek, Lào ngày 13.5.2015

No comments: