Buổi học thứ nhất tại ĐCV Thánh John Vieney, Lào

Thầy Saiya đang cầu nguyện một mình trước giờ ăn trưa

Hôm nay lớp học thuyết giảng bắt đầu cho các thầy đang trong năm 1 đế năm 3 thần học tại Đại Chủng Viện thánh John Vienney. Lớp học chỉ kéo dài 3 tuần, nhưng mình yêu cầu các thầy phải chuẩn bị và giảng 3 bài giảng – một bài giảng ngày lễ thường, và 2 bài giảng ngày lễ Chúa Nhật. Riêng có hai thầy đã từng học lớp này với mình thì mình yêu cầu chuẩn bị 3 bài giảng cho các dịp rửa tội, lễ hôn phối và lễ an táng. Các bài giảng sẽ diễn ra trong khuôn khổ của Thánh lễ thật hoặc thánh lễ được “dựng” lên để có bầu khí tốt nhất cho việc thực hiện bài giảng. Việc giảng hay không chỉ dựa vào việc chuẩn bị tốt bài giảng trên giấy tờ mà còn lệ thuộc vào đối tượng nghe và bối cảnh của Thánh lễ nơi bài giảng diễn ra. Đó là lý do tại sao mình muốn cho các thầy được thực tập một cách thực tế nhất có thể để có kinh nghiệm cho chính mình.

Trong lớp đầu tiên các thầy đều chia sẻ rằng mỗi người đang làm mục vụ cho các cộng đoàn Kitô giáo ở trong các làng mạc vào ngày Chúa Nhật. Không phải chỉ lên thần học các thầy mới phải đi mục vụ mà đã làm mục vụ từ nhiều năm nay, thậm chí khi còn là tiểu chủng sinh. Việc mục vụ của tất cả các thầy đều bao gồm việc dạy giáo lý, chia sẻ Lời Chúa, và cử hành một số nghi thức khác khi không có linh mục hiện diện. Trong giáo phận vì thiếu linh mục nên mỗi làng chỉ có linh mục đến dâng lễ mỗi tháng một lần. Vì thế chỉ có các thầy là có mặt hàng tuần để phục vụ cho giáo dân.

Nghe các thầy chia sẻ mới thấy vai trò của các thầy quan trọng như thế nào trong cộng đoàn Kitô giáo ở vùng xa xôi thiếu thốn các vị mục tử. Mặc dầu các thầy không nhận được nhiều học vấn vì điều kiện trong Giáo hội Lào rất hạn chế, nhưng công việc mục vụ lại vô cùng lớn lao khi phải là người đứng ra rao giảng và là đại diện cho Giáo hội trước mặt giáo dân. Vì thế nên môn học thuyết giảng là một môn học thật sự cần thiết cho công việc mục vụ của các thầy để mang Tin Mừng của Chúa đến cho các tín hữu cũng như giúp củng cố đức tin của họ trong môi trường mà Giáo hội vẫn còn rất bé nhỏ.  Tất cả các thầy điều mong muốn rằng lớp học này sẽ mang lại nhiều bổ ích cho việc mục vụ hiện nay cũng như đời sống linh mục của mình trong tương lai.

Thakhaek, Lào, ngày 5.5.2015 

No comments: