Đi họp Ủy ban mục vụ di dân


Hai ngày nay mình đị họp Ủy ban mục vụ di dân của HĐGM Thái Lan để bàn thảo và chia sẻ về những hoạt động của ủy ban trong thời gian 3 tháng qua, cũng như đưa ra chương trình cho tương lai. Sáng nay trong cuộc họp, các nhân viên trình bày về vấn đề tài chánh của ủy ban. Do mình không phải là thành viên thường trực của ủy ban, chỉ là công tác viên, và linh hướng cho các nhân viên ở vùng đông bắc, nên mình không mấy quan tâm đến vấn đề tài chánh ủa ủy ban. Mình mở nhật ký ra viết để giết thời giờ vì ngồi nghe báo cáo tài chánh thì thật là chán.

Từ chiều hôm qua, ĐGM Pibun ở Gp Nakhon Sawan, ở miền bắc Thái Lan đến để tham dự cuộc họp cũng như nâng đỡ tinh thần của các cộng tác viên của ủy ban. Một điều thật lạ trong ủy ban này, một phần do hoàn cảnh của GH Thái Lan, nên đa số các nhân viên/cộng tác viên đều là bên Phật giáo. Trong đội ngủ hơn 30 người mà chỉ có 3-4 người là bên Công giáo, không tính mình, cha Jun và hai seour. Ngoài ra trong số các cộng tác viên có một mục sư Tin Lành. Vì thế nên ngoài việc họp ra không có gì liên quan đến tâm linh. Sáng hôm qua, mình được mời khai mạc cuộc họp bằng một lời cầu nguyện. Nhưng ngoài ra lời cầu nguyện đó, không thấy một sinh hoạt tâm linh nào cả suốt quá trình họp. Chắc chắn rằng một trong những vấn đề thách đố cho các tổ chức Công giáo mà đa số các nhân viên/cộng tác viên đều là Phật giáo thì làm sao cho họ hiểu được linh đạo và sứ mệnh của đạo Công giáo là gì và ý nghĩa của việc tham gia vào hoạt động của tổ chức có nghĩa như thế nào. Mình không tin chắc nhiều cộng tác viên Phật giáo trong các tổ chức Công giáo có ý thức căn bản về những gì họ đang làm. Đó là một trong những yếu điểm và cản trở của các hoạt động của Giáo hội Công giáo tại Thái Lan.

Khorad, ngày 30.9.2011


No comments: