Từ chối một cơ hội

Cách đây vài hôm, anh Thirasak nhân viên văn phòng giáo phận gọi điện thoại cho mình nói là có chương trình truyền hình kênh 9 chuyên về làm phóng sự về nhưng người nước ngoài đến làm việc tại Thái Lan để giúp cho xã hội Thái được phát triển. Trước đây chương trình này đã từng làm phóng sự về cha Shea, một linh mục người Mỹ đã mở trung tâm chăm sóc các trẻ em bị nhiễm HIV và nhưng em mồ côi tại tỉnh Nong Khai. Nhân viên văn phòng giáo phận nói muốn cho chương trình này thực hiện chuyên đề về mình, và nếu mình đồng ý họ sẽ gởi thông tin về mình đến đài truyền hình để họ có thể bắt đầu quá trình làm chương trình.

Sau khi nghe anh Thirasak nói xong, mình trả lơi với anh rằng, mình không nghĩ rằng mình phù hợp cho chương trình này. Thứ nhất những việc mình làm chưa có to tác gì đến nỗi xứng đáng để được đưa lên truyền hình. Thứ hai mình không muốn câu chuyện của các em bị nhiễm HIV bị khai thác trên truyền hình, mà nếu có làm chương trình về mình thì chắc chắn đó sẽ là một phần của các câu chuyện sẽ được đề cập đến. Ngoài ra, một trong những mục vụ mà mình tâm huyết đó là mục vụ lao động di dân. Nhưng việc đưa câu chuyện này lên đài truyền hình thì dường như không thể được vì tính bất hợp pháp của các bạn trẻ lao động di dân tại Thái Lan. Và người Thái nói chung sẽ không xem việc này là việc bổ ích cho xã hội Thái, và nếu công bố trên truyền hình thì mình có nguy cơ sẽ bị lên án hơn là được đồng tình.

Vì thế mình đã từ chối một cơ hội để quảng bá về công việc của mình, nhưng mình tin chắc đó là điều tốt nhất. Và sau này nếu mình cảm thấy mình đã thực sự cống hiến gì đó cho xã hội Thái, và việc phổ biến đó có ích lợi cho Giáo hội thì mình sẽ làm. Còn bây giờ thì thực sự chưa đến lúc.

Nong Bua Lamphu, ngày 28.2.2010

No comments: