Thách đố trong việc truyền giáoSáng nay mình ngồi nói chuyện với thầy Jay, một người anh em đang phục vụ tại Alice Spring, thuộc miền trung nước Úc. Ở đây công việc của thầy là giúp những người thổ dân. Jay chia sẻ với mình công việc phục vụ người thổ dân thật vất vả và nhiều khi làm cho anh nản chí. Jay nói: - Mình tìm đủ mọi cách để tiếp cận với người thổ dân, nhưng sự lơ là của họ đối với những việc mình muốn làm cho họ nhiều khi làm mình phải đặt vấn đề, ‘Việc này tôi làm cho tôi hay là tôi làm cho họ.’ Làm cho họ mà nhiều khi cứ như là tôi làm cho tôi, vì họ không mấy quan tâm hoặc hứng thú với những điều đó. Nếu muốn người ta làm gì thì phải đi đón rước và đốc thúc họ mới đi, còn không thì chẳng ai đến. Có khi đưa sinh hoạt đến tận nơi họ ở mà họ cũng rất bàng quang. Điều mà họ quan tâm là uống rượu và say xỉnh hằng ngày làm cho họ không thể nào thoát khỏi cảnh nghèo đói và tệ nạn.

Nghe thầy Jay kể về thách đố trong công việc mình cũng cảm thấy rất đồng cảm với anh vì ít nhiều trong công việc truyền giáo của mình, mình cũng đã từng đối diện với thái độ thờ ơ và bàng quang của những người mà mình phục vụ. Mình cũng đã từng đặt vấn đề, “Tôi làm việc này để lấy thành tích hay đây thực sự là những điều mà họ muốn nhận được từ nơi tôi? Và nếu đây quả là điều họ cần thì tại sao họ không nhận ra giá trị của những gì tôi và người khác đang làm? Tại sao mọi việc cần phải được kêu gọi, khuyến khích, thúc đẩy, và nhiều khi còn như phải năn nỉ thì mới nhận được sự đáp ứng?”

Trong công việc truyền giáo có lẽ không thể tranh khỏi sự bị từ chối vì người ta không phải lúc nào cũng nhận ra điều họ cần. Hoặc không phải lúc nào người ta cũng có những hành động phải có để đạt được điều mà họ nói là muốn có. Vì thế tình trạng tệ hại cứ tiếp diễn, tình thế không thay đổi bao nhiêu, và sự cải tiến tiếp tục là một mục tiêu khó đạt tới. Nghĩ tới cũng dễ làm cho một nhà truyền giáo cảm thấy nản chí. Nhưng rồi cũng không thể bỏ cuộc. Nhà truyền giáo phải tiếp tục mày mò, thử nghiệm và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để làm những gì đúng với thánh ý của Ngài. Và cuối cùng nhà truyền giáo cũng chỉ có thể thừa nhận là dù sao đi nữa thì sứ vụ này là thuộc về Chúa. Mình chỉ có thể làm một chút gì đó để góp phần vào sứ vụ lớn lao của Ngài. Và như thế có lẽ là đủ.

Budgewoi, NSW, AUS, ngày 10.2.2012

No comments: