Nhật ký trên máy bayMình đang ngồi trên chuyến bay trở về Bangkok từ Úc sau những ngày tham dự cuộc hội nghị của Dòng. Những ngày họp thật dài và bàn luận về nhiều vấn đề liên quan đến công việc truyền giáo của Hội dòng. Tuy mệt và đôi khi còn căng thẳng, nhưng mình cảm thấy rất vui khi có phần trong những cuộc bàn luận đó để góp phần định hướng cho những hoạt động của hội dòng trong tương lai.

Qua việc tham dự họp tổng nghị, mình đã hiểu hơn rất nhiều về những công việc mà các anh em trong dòng đang thực hiện ở nhiều nơi trên tỉnh dòng rộng lớn này, và mình cũng thấy rõ hơn những thách đố mà hội dòng đang phải đối phó trong vấn đề nhân lực, tái chánh cũng như những yếu tố khách quan nằm bên ngoài tầm tay của hội dòng có thể kiểm soát.

Nhưng một điều mình đă cảm nhận rất sâu xa, đó là các nhà truyền giáo Ngôi Lời, bất kể thuộc thế hệ già hay trẻ, bất cứ người Á châu hay người Tây phương, tất cả đều có khắc khoải phục vụ Chúa và Giáo hội để xây dựng nước Chúa ngày càng lớn mạnh hơn. Và có dịp gặp gỡ để chia sẻ, trao đổi và nâng đỡ khích lệ nhau mọi người như nhận được một sức sống mới để tiếp tục phấn đấu trong công việc của mình ở nhưng nơi góc trời xa xôi mà minh đã đươc sai đến.

Mình trở lại Thái Lan lần này cũng phải nhảy vào nhiều sinh hoạt cả mục vụ lẫn xã hội. Chỉ vài ngày nữa là Mùa Chay bắt đầu. Bên canh đó mùa hè của Thái Lan cũng đang đến. Minh phải chuẩn bị cho nhiều sinh hoạt, nhưng minh không nôn nao, ngược lái thấy vui khi mình có những công việc đang chờ mình. Mình đang đóng góp trong sứ mệnh của hội dòng và trong việc xây dựng nươc Chúa. Đó la một điều phải la,f cho mình cảm thấy hạnh phúc và phấn khởi.

Ngày 18.2.2012

No comments: