Giới trẻ nhà thờ đi "quét lá đa"Hôm nay sau lễ Chúa Nhật, nhóm giới trẻ của nhà thờ đi đến chùa trong làng Huây Lức để làm tình nguyện quét khu vực nhà chùa, để giúp cho nhà chùa bắt đầu công việc làm thuốc thảo dược. Trước đây, người ta từng làm thuốc thảo dược ở đây, nhưng vài năm qua thì đã ngừng làm. Thiếu người chăm sóc nên khu vực này đã xuống cấp. Bà Thawi pòn, một Phật tử nay lại muốn giúp cho nhà chùa trở lại với công việc bổ ích này nên đã xin nhóm giới trẻ nhà thờ đến để cộng tác làm vệ sinh khu vực. Nhóm giới trẻ đã hăng hái tham gia sinh hoạt "quét lá đa" mà không ai thấy mệt nhọc. Ngược lại các bạn đều đã rất vui và phấn khởi khi được sinh hoạt với nhau, cũng như chung tay giúp đỡ tôn giáo bạn.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.1.2012

No comments: