Dạy lớp tiếng Anh giao tiếp


Tuần này mình bắt đầu một việc mới, đó là dạy lớp tiếng Anh giao tiếp cho những người làm việc trong tỉnh. Việc dạy tiếng Anh thì không mới vì mình đã dạy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên dạy cho các đối tượng là những người lớn có nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc của mình. Có người thì chủ tiệm bán xe máy, đồ điện tử. Có người thì tiệm bán đồ xây dựng. Có người thì công nhân viên nhà nước, hoặc là nhân viên ngân hàng. Mọi người đều ngày càng thấy nhu cầu cần nói được tiếng Anh để buôn bán và làm việc tốt hơn, nhưng khả năng hiện nay còn quá kém. Lớp tiếng Anh giao tiếp này được tổ chức bởi trường Community college của tỉnh, và mình được mời để dạy. Vì học viên tòan là những người lớn cho nên lớp này được mở vào buổi tối, từ 6:30 đến 9:30 tối, mỗi tuần 3 ngày.

Mình đã dạy được hai buổi và cũng cảm thấy thú vị với việc này. Tuy nhiên chỉ mới trong hai buổi mà đã có một số người từ buổi thứ nhất không trở lại, mà buổi thứ hai lạ có thêm người mới. Mình cũng chẳng cảm thấy bất ngờ vì đã quá quen với hiện tượng có những người đến học vì hiếu kỳ, nhưng không có chí để đi thường xuyên. Nhiều người đi được một vài lần rồi bỏ. Số người duy trì cho đến cùng thì chỉ một phần nào đó. Trước đây mình được mời dạy ở nơi này nơi khác, chứng kiến hiện tượng này, mình cũng hơi bức xúc. Nhưng bây giờ thì mình chẳng còn bận tâm nữa. Việc muốn học hay không là chuyện của họ, mình cứ làm tốt việc mình là được. Tuy nhiên, mình cũng khuyến khích các học viên nên cố gắng và chuyên cần thì mới gặt hái được kết quả. Còn nếu không cố gắng rồi bỏ dỡ, rồi than phiền rằng người dạy không tốt thì cũng chẳng bổ ích gì cho họ, mà cũng mang tiếng cho người dạy.

Lớp học bây giờ có hơn 20 người, một con số tương đối vừa phải cho một lớp sinh ngử. Ít quá thì buồn mà đông quá thì khó mà dạy cho tốt. Mình hy vọng trong số người này sẽ có khoảng 10-15 người đi học thường xuyên, và may ra có một vài người cố gắng và tiến tới trong khả năng giao tiếp tiếng Anh. Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là lớp giao tiếp căn bản. Mình đã nhận lời để dạy lớp tiếp theo, nâng cấp thêm một chút.

Nong Bua Lamphu, ngày 11.1.2012

No comments: