Đi Chiangmai

Hôm nay mình quyết định đi Chiangmai hai ngày để thăm một bạn trẻ người dân tộc Pakinyo cũng như thăm gia đình của em vì bạn trẻ ấy muốn tìm hiểu ơn gọI dòng NgôI Lời. NgườI bạn trẻ này tên Chalom, hiện đang học lớp 12 và chuẩn bị ra trường vào năm tới. Chalom la người đã đích thân gọI điện thoại cho mình cách đây 4 tháng và thờI gian qua mình đã nhiều lần nói chuyện với em qua điện thoại cũng như đã gặp em tại Sampran nơi hiện nay em là tiểu chủng sinh trong dòng Thánh Tâm. Lý do Chalom liện lạc với mình là vì có một người bạn đã giớI thiệu. Dân tộc Pakinyo là một dân tộc thiểu số tại Thái Lan, sống ở vùng miền núi, thuộc vùng mà ngườI at gọi là vùng sâu vùng xa. Tuy thế, nơi dân tộc này đã xuất phát nhiều ơn gọi cho Giáo hội Thái Lan. Người Pakinyo được cho là hiền lành, chân thật và xiêng năng. Qua nhiều lần nói chuyện với Chalom trên điện thoại cũng như gặp trực tiếp mình có ấn tượng tốt về em, và hy vọng rằng Chalom sẽ là ơn gọi đầu tiên mình thu gặt được cho Hội dòng. Hôm qua Chalom gọi điện thoại cho mình bảo rằng đã về tới nhà vì ở Sampran đang lụt lộI nên trượngnhoc chưa mở. Cha bề trên cho tiều chỉng sinh về nhà chờ khi nào hết lũ thì quay trở lại. Mình mời em đến thăm mình ở NBL và nói sẽ lo tiền xe cho em. Em cũng muốn đI nhưng chưa biết có đI được không. Mình e rằng nó ngại cho nên hôm nay nhìn lại thời khoá biều thì thấy tuần này mình không quá bận rộn. Thế là quyệt đinh gọi cho bề trên va báo sẽ đI Chiangmai để làm việv về ơn gọi. Bề trên ủng hộ quyết định này. 

Mình gọi cho Cha Trực hỏi rằng có thể giúp làm lễ cho mình hai buổ không. Cha Trực đồng ý giúp. Thế là mình lái xe tới bến xe của tỉnh, mua vé đi chiều tới lúc sáng. Mình gọi cho Chalom bảo rằng sẽ lên thăm, em nói sẽ đến Chiangmai đón mình. Đó là lý do tại Sao bây giờ mình đang ngồI ở bến xe đề viết những dòng nhật ký này. 

Một chuyến đi rất đột ngột, nhưng với mục đích rất thiết yếu. Đó là tìm ơn gọi địa phương để phát triển hội dòng và tìm thêm nhà truyền giáo cho giáo hội. Mình hy vọng rằng với ơn Chúa, sẽ có được kết quả tốt đẹp.

Nong bua lamphu, ngày 16.11.2011

No comments: