Hình ảnh lễ chầu luợt của giáo xứ


Nong Bua Lamphu, ngày 8.8.2009

No comments: