Giới trẻ cầu nguyện Taize đêm thứ sáu trước lễ chầu lượt của giáo xứ


Nong Bua Lamphu, ngày 7.8.2009

No comments: