Viết dự án xin tiền chin้ phủ

Hai ngày nay Ê, một nhân viên của Hội Đồng Giám Mục Thái Lan tại Bangkok, và cũng là nhân viên của tổ chức Caritas Thái Lan đến giáo xứ để làm việc với mình. Mục đích Ê đến NBL là để tìm hiểu về giáo xứ, về các sinh hoạt, cũng như môi trường ở NBL để giúp mình viết một dự án gởi đến cơ quan của chính quyền chuyên cấp tiền cho các dự án phát triển xã hội. Mà dự án đó là dự án phát triển giới trẻ và sử dụng giới trẻ là công cụ cho việc phát triểng cộng đồng.

Hai ngày qua mình và E đã trao đổi rất nhiều, đến nổi mỏi cả miệng. Lý do phải trao đổi nhiều vì phải giải thích về tầm nhìn và phương pháp của mình trong việc xây dựng dự án. Điều này hóa ra hơi khó khăn vì nhu cầu khác nhau. Trong khi mình và hội đồng giáo xứ cho rằng, cần phải có một cuộc tham khảo giới trẻ để tìm hiểu tâm tư và nguyện vọng của giới trẻ trước khi ấn định các hoạt động sẽ được thực hiện, mà những hoạt động ấy phải đến từ suy nghĩ của chính giới trẻ trong thời gian tới, thì Ê lại có nhu cầu cần biết các sinh hoạt tương đối cụ thể để mới có thể viết dự án.

Điều Ê nói hoàn toàn hợp lý. Làm sao có thể viết dự án xin tiền nếu chưa biết sẽ tổ chức hoạt động gì, bao nhiêu người, và lúc nào? Đặc biệt các sinh hoạt liên quan đến lĩnh vực gì.

Đó là điều rất nan giải. Trong khi mình nhấn mạnh nhiều lân, chúng ta không biết sẽ hành động trong lĩnh vực gì nếu chúng ta chưa tham khảo giới trẻ thì E lại nói: - Chúng ta phải biết sẽ làm gì mới có thể viết dự án xin tiền được.

Việc trao đổi qua lại từ sáng sớm hôm qua cho đến trưa hôm nay đã mang lại sự dung hòa giưa hai thái cực ấy. Dự án có mục đích tham khảo và liên lạc với giới trẻ, sau đó chọn khoảng 50 bạn trẻ có khả năng và lòng muốn trở nên những tình nguyện viên phát triển cộng đồng. Ngoài ra dự án cũng muốn phát triển tinh thần tình nguyện viên, đồng thời giúp giới trẻ xử dụng thời giờ một cách sáng tạo và có hửu hiệu.

Chiều nay mình đi dạy ở bệnh viên thì Ê ở nhà soạn tài liệu nháp cho mình xem. Ê là một người rất lanh và giởi. Anh ta nói rất nhanh và với phong cách rất tự tin. Quả thật Ê là một người giỏi và có nhiều thiện chí, không chỉ mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý kinh doanh tại trường đại học Chualongkorn là trường nổi tiếng và lâu đời nhất Thái Lan, nhưng hai tháng qua đã có kinh nghiệm đi giúp bốn nhà thờ khác việt dự án xin tiền đều được chấn nhận cả 4.

Tối nay Ê đã lên xe trở về Bangkok. Mình hẹn sẽ gặp anh ở Bangkok vào tuần sau trước khi đi Mỹ. Trong thời gian này anh sẽ sọan nội dung dự án kỹ lưỡng hơn để gởi đi. Mong rằng nếu dự án này được chấp nhận thì giáo xứ sẽ có một số tiền đủ để thực hiện chương trình phát triển giới trẻ và cộng đồng.

Mặc dầu không rõ sẽ được tiền hay không, nhưng mình cảm thấy rất vui khi qua việc trao đổi với E mình cảm thấy có một tầm nhìn rõ ràng hơn về cách xậy dựng dự án để đáp ứng nhu cầu thực tế của giới trẻ hiện nay.

Nong Bua Lamphu, ngày 31.7.2009

No comments: