Có sinh có tử


Sáng nay thầy Damien mời mình qua TT họp để bàn về những bước đầu cho dự án mới của TT, đó là việc xây một trung tâm giúp đỡ những người bị nhiễm HIV còn khỏe mạnh có điều kiện để học nghề, tìm việc làm, và tự trang trải cho bản thân sau khi rời khỏi TT. Ngân quỷ có việc xây TT được ủng hộ bởi một người Công giáo bên Hoa Kỳ.

Dự án chỉ còn nằm trong giải đoạn khởi xướng và bàn thảo, trong đó có vấn đề đặt ra là nên tìm đất để xây TT ở đâu. Mình cũng nêu lên những ý kiến và quan điểm của mình về dự án. Nói chung là mình rất ủng hộ dự án này vì nó giúp cho những người bị nhiễm HIV một cách rất thiết thực. Mình cũng sẽ sẵn sàng hợp tác với TT trong việc thực hiện dự án nếu TT cần đến sự đóng góp của mình.

Họp xong thì mình về lại nhà xứ. Mình vừa mở email ra đọc thì nhận được điện thoại của cô Fốn. Cô nhờ mình qua cầu nguyện cho một bệnh nhân đang hấp hối. Mình đem sách và chuổi tràng hạt qua để cầu nguyện. Trong phòng ICU chỉ có cô Pattawan đang chăm sóc bệnh nhân. Cô không phải là Công giáo. Mình mở sách ra đọc kinh. Cô Pattawan thinh lặng đứng bên cạnh. Mình lần chuổi 5 sự vui.

Một lát sau cô Fốn vào đọc kinh với mình. Cô Fốn có đạo. Lần xong 5 sự vui thì mình bước ra ngoài để cho con Pattawan ở lại chăm sóc bệnh nhân một mình. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Chỉ mới vào trung tâm vài ngày, nhưng bệnh tình rất nghiêm trọng. Cơn đau làm cho ông rên rỉ liên tục. Có lẻ ông cũng sẽ ra đi trong hôm nay thôi. Chết rồi thì mang vào nhà xác, rồi đem đi thiêu. Mọi chuyện cũng rất đơn giản. Người ta sinh ra sống rồi lại chết. Cả đời không biết sống như thế nào. Gần giờ chết chỉ biết cầu xin Chúa Mẹ khoan dung tha thứ.

Nong Bua Lamphu, ngày 30.10.2008

2 comments:

Anonymous said...

Standard & Poor saw fit to downgrade Ford's corporate credit rating to CC in March. 1 tablet cannot handle DVD discs directly without DVD drive. It's specially designed for some of the latest games, like Galaxy on Fire 2 HD.


My webpage: nexus 7

Anonymous said...

The Black - Berry Tablets media player will
not disappoint you as this premier media player and video creation are supported by Codecs.
Click "Edit" button to remove the unwanted area like backside,
set brightness, contrast, saturation of Kodak video and apply special effects to your Kodak video.
These efforts are incredibly obvious when it comes
to the Playbook's strengths as a traveling device.

Feel free to surf to my weblog - blackberry playbook