Sinh hoạt đầu nămMặc dầu trời giữa trưa nắng chang chang, có người đi làm cả đêm về chưa ngủ, có người liên hoan đón giao thừa đến vài giờ sáng mới nghỉ, nhưng tinh thần bóng đá đã đưa hai nhóm bạn trẻ Công giáo Việt Nam tại Bangkok (Nhóm Bangbon và nhóm Praram 3) lại với nhau để xây dựng tình liên đới cũng như tổ chức sinh hoạt lành mạnh để đánh dấu ngày đầu tiên của năm mới dương lịch. Có tính thần là thế. Cho dù có mệt, cho dù có bận rộn, nhưng tình yêu và đam mê với bóng đá sẽ làm cho người ta vượt qua tất cả để đến với nó. Ước gì tinh thần mà các bạn trẻ thể hiện với bóng đã cũng sẽ được phản ảnh trong đời sống đạo đức và tâm linh của mình, mong cho tình yêu đối với Chúa sẽ là sức mạnh để cho mỗi người phấn đấu để đến với Ngài trong lời cầu nguyện và trong Thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật.

Bangkok, ngày 2.1.2015

No comments: