Trở nên thánhSau Thánh lễ Chúa Hiển Linh Chúa Nhật vừa qua, mình đã chụp hình lưu niệm với nhiều bạn trẻ. Nhưng tình cờ hình này có hào quang của nhà tạm ngay phía sau đầu mình gợi lên những hình chân dung các thánh. Trong đời sống Ki-tô giáo thì ai cũng được mời gọi để sống thánh thiện và trở nên thánh. Có nhiều người cố gắng làm điều đó cho dù họ sống trong môi trường có nhiều thách đố và cạm bẫy. Nhưng cũng có những người đáng ra là phải thánh thiện nhưng hoàn toàn sống ngược với điều đó. Làm thánh không phải là có hào quang trên đầu mà là luôn nỗ lực làm theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Bangkok, ngày 9,1,2015


No comments: