Dấn thânHọ cũng là những người phải vất vả với công ăn việc làm để lo cho bản thân và gia đình. Họ cũng là những người trẻ không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tôn giáo. Họ cũng là những người với cuộc sống bấp bênh, chưa ổn định. Nhưng không vì thế mà họ không biết hy sinh, không thể dấn thân phục vụ, hoặc không sẵn sàng chấp nhận trọng trách mà cộng đoàn đã ủy nhiệm.

(Tân ban điều hành nhóm Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Petriu, tỉnh Chacheongsau, cách thủ đô Bangkok 80km. Họ được bầu chọn nhân dịp lễ mừng Chúa Giesu chịu phép rửa ở sông Giodan.)

Bangkok, ngày 11.1.2015

No comments: