Lễ hôn phối

Từ ngày lên Bangkok mình mới cử hành được ba lễ cưới, hai lễ cưới của người Việt và một lễ cưới người Thái. Đây là lễ cưới đôi bạn trẻ người Thái Lan mà mình đã cử hành cuối tháng giêng vừa qua. Bên chú rễ theo đạo Công giáo. Còn bên cô dâu thì theo đạo Phật. Trên 80% những cuộc hôn nhân của người Công giáo Thái Lan là với người ngoài tôn giáo. Điều này làm cho việc duy trì và phát triển đạo Công giáo rất khó khăn trên đất nước này, đặc biệt là khi người theo đạo Công giáo không được vững mạnh trong đức tin của mình. 


Bangkok, ngày 4.2.2014

No comments: