Lớp học tiếng Anh cho tù nhân


Cách đây hai tháng mình bắt đầu dạy lớp tiếng Anh cho các tù nhân trong tù tỉnh NBL. Lớp tiếng Anh này là một phần trong chương trình giáo dục của nhà tù nhằm giúp đỡ tù nhân có một tương lại tốt đẹp hơn khi họ rời khỏi đời sống giam giữ. Mình cảm thấy rất vui khi dạy cho các tù nhân và họ đối xử với mình khá lễ phép. Ngay cả việc học hành cũng có một số học sinh rất nghiêm túc và cố gắng. 

Nong Bua Lamphu, ngày 25.4.2012

No comments: