Nhìn về tương lai

Mình đang làm đơn lên hội đồng bề trên xin đi hoc tiếp sau khi nhiệm kỳ của mình tại nbl chấm dứt vào cuối năm nay. Cha giám tỉnh trả lời là tình dòng trên nguyên tắc ủng hộ dụ định của mình, nhưng ngài e ngại về tươnlg lai của giáo xứ tại nbl sau khi mình khiong còn ở đây nữa, mà hiện nay linh mục SVD kế tiếp đến đảm trách lại chưa sẵn sàng. Trong khi tháng 1 năm 2013 mình rời nbl thì tháng 10 năm 2012 mới có người đến nbl để bắt đầu chương trình học tiếng Thái. Thường thì ct học tiếng Thái phải mất khoảng một năm, và lý tưởng nhất là có thêm sáu tháng để thục tập trước khi chính thức nhận nhiệm sở. Cha giám tỉnh đề nghị xem xét việc môtr trong hai anh em là mình hoặc cha Trực hiện đang phục vụ tại tỉnh Nong Khai trông coi nhà thờ thêm sáu tháng thay vi giao lại cho GP một thời gian tương đối dài, ma GP thì chỉ có linh mục đến dâng lễ vào mỗi ngày Chúa Nhật chứ không có ở lại thương xuyên trong gx. Mối quan tâm của cha bề trên cũng phần nào thể hiện sự công nhận của ngài rằng, thời gian hơn 4 năm từ khi mình đến gx này có sự phát triển tích cực mà ngài không muốn bị thụt lùi quá nhiều vì thiếu sự hiện diện của một cha xở. Dĩ nhiên mình cảm thấy rất an ủi khi những nỗ lực của mình được Chúa chúc phúc và mang lại kết quả có thể thấy được. Tuy nhiên mình cũng nghĩ rằng đã đến lúc mình phải chuyển qua một lối đi khác để chuẩn bị cho con đường phuc vụ GH và hội dong trong tương lai, đó là con đương học vấn mà mình không muốn chờ quá lâu trươc khi bắt đầu, không thôi e rằng mình sẽ mất đi nghị lực để thực hiện điều đó. Tuần này bề trên sẽ sang TL để họp và một trong những vấn đề phải bàn tới chính là vấn đề này. Nhưng cuối cùng thì mình cũng sẽ phải hy sinh những ý nguyện riêng nếu hội dòng cần mình thay đổi dụ định. Đó cũng là thánh ý của Chúa mà mình phải tuân theo trong đời sống hiến dâng mà mình đã chọn lựa.

Nong bualamphu, ngày 23.4.2012

No comments: