Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Khi mình mới đến Thái Lan mình cứ tưởng là Đêm Vọng Phục Sinh sẽ có nhiều người đi tham dự hơn là ngày Chúa Nhật Phục Sinh như thường xảy ra ở bên Mỹ. Nhưng hóa ra ở đây người ta thích đi lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh hơn và cộng đoàn đức tin ở đây đã tổ chức ngày lễ Chúa Nhật Phục Sinh thật vui tưới với liên hoan và các sinh hoạt đặc biệt cho giới trẻ như trò chơi tìm trứng và những trò chơi thi đua. Niềm vui Phục Sinh được thấy rõ trên khuôn mặt mọi người.

Nong Bua Lamphu, ngày 9.4.2012

No comments: