Dạy giáo lý hôn nhân

Hôm nay mình hoàn tất việc dạy giáo lý hôn nhân cho một đôi bạn trẻ lao động di dân Việt Nam. Cả hai bạn đều mới 22 tuổi. Mình dạy giáo lý cho họ trong vòng hai tuần, mỗi tuần hai ngày từ sáng tới tối. Dạy như thế này thì còn ít lắm, nhưng do hoàn cảnh nên buộc phải làm như vậy. Những trường hợp các bạn trẻ phải tranh thủ học giáo lý để kết hôn sớm vì bị "tai nạn" ngày càng trở nên phổ biến. Vì thế mặc dầu hai bạn trẻ ở cách xa mình hơn 100 cây số, nhưng cũng phải chấp nhận đến nhà thờ mình để học giáo lý hôn nhân. Giờ đây hai bạn phải tranh thủ thu thập những giấy tờ cần thiết để làm lễ đám cưới trong tháng tới.

Nong Bua Lamphu, ngày 4.10.2011


No comments: