Chuyện tối thứ sáu


Cứ mỗi tối thứ sáu, nhóm giới trẻ Việt Nam lại tụ tập ở nhà thờ để sinh hoạt và cầu nguyện. Nhóm không đông, chỉ chừng mười mấy người, đa số là bên giáo. Có một vài người bên lương. Mấy đứa đang theo học giáo lý để vào đạo. Có đứa chỉ đến tham dự vì thấy vui.

Vài tuần nữa mình sẽ tổ chức họp trại giới trẻ Việt Nam tại Thái Lan. Ước lượng sẽ có số người đến tham dự không ít mà cũng không đông. Đây là lần đầu tiên tổ chức cắm trại đặc biệt cho các bạn trẻ Việt Nam. Mình không biết sẽ thành công hay không, nhưng cũng muốn thử một lần cho biết. Trong dịp này sẽ có cha Nam, là một người bạn cùng dòng SVD với mình qua để giảng thuyết trong ba ngày trại.

Nghĩ tới việc tổ chức cắm trại cũng thấy phức tạp. Đôi khi mình tự hỏi, "Tại sao mình lại cứ nghĩ ra mấy cái này để làm chi rồi phải suy nghĩ. Không làm không phải dễ hơn sao?" Nói như vậy mà rồi cũng cứ làm, không cái này thì cái khác. Tính mình ngồi yên một chỗ không chịu nỗi. Làm nhiều mệt nhiều, nhưng cũng vui nhiều. Còn không làm thì không mệt, không phải suy nghĩ, nhưng cuộc đời truyền giáo thật là nhạt nhẻo.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.10.2011

No comments: