Tạm biệt thầy Bernd


Mình đi Bangkok về thì hôm sau bị cảm, người mệt, có triệu chứng sốt và ho. Có lẽ do những ngày qua đi nhiều nơi rồi ngủ ít nên khả năng đề kháng bị giảm xuống. Vả lại dạo này thời tiết cũng kỳ lạ, khi mưa khi nắng. Năm này trời mưa nhiều hơn năm trước. Cả ngay này mình cũng chỉ đứng lên ngồi xuống là chính chứ cũng không làm gì nhiều, vì không có tin thần để tập trung vào bất cứ một công việc gì.

Tối nay TT ĐMHCG tổ chức tiệc chia tay thầy Bernd. Mình sẽ đi tham dự. Cả ngày hôm nay thấy họ chuẩn bị, chắc cũng làm lớn để cho thầy vui. Chúa Nhật vừa rồi nhà thờ cũng đã tổ chức chia tay thầy, và cảm ơn thấy vì những đóng góp mà thầy đã làm trong thời gian vừa qua.

Thầy Bernd đi rồi ở đây sẽ có một chút gì vắng vẻ hơn. Có thầy ở trong giáo xứ và trung tâm, thầy góp thêm ý kiến cho những việc truyền giáo. Những ý kiến của thầy thường rất tích cức, cũng như thách đố người nghe. Có người chấp nhận được. Có người không chịu chấp nhận. Nhưng mình quý thầy vì thầy luôn nhẹ nhàng và có lý luận rõ ràng. Mình hy vọng rằng sau khi thầy khán trọn đời sẽ trở lại Thái Lan để tiếp tục công việc truyền giáo mà thầy đã bắt đầu ở đây, cũng như công tác trong các sinh hoạt của hội dòng tại Thái Lan này.

Nong Bua Lamphu, ngày 16.8.2011

No comments: