Khoảng trống

Hơn một tuần rồi, mình bị cảm không lành. Mình ở nhà nhiều, không đi dạy, để dưỡng sức. Nhưng có lẽ ở nhà nhiều quá cũng không tốt. Mình cảm thấy có cảm giác chán chán. Đời sống bổng nhiên không mấy hứng thú. Mình có một số suy nghĩ tiêu cực, muốn cho thời gian trôi qua mau để mình rời khỏi nơi đây, đi tìm cái mới, tìm công việc mới. Thời gian gần bốn năm là cha xứ ở nhà thờ này, bổng nhiên cảm thấy thật nhàm. Giờ đây đang chuẩn bị cho lễ quan thầy, diễn ra trong vòng một tháng nữa, nhưng mình không cảm thấy hứng thú. Mình không biết chuyện gi đang xảy ra với mình. Mình đang mất nguồn cảm hứng để làm việc, để phục vụ. Mình cảm thấy buồn. Mình cảm thấy trống vắng. Một cảm giác thật khó diễn tả. Làm thế nào bây giờ? Không biết chia sẻ với ai cả. Chỉ biết chia sẻ với Chúa, nói với Chúa là con buồn, con cảm thấy chán. Con không biết làm gì cho công việc của con tốt hơn bây giờ. Con thấy mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Con cần một lời khuyến khích, nâng đỡ, nhưng ai sẽ cho con lời đó?

Nong bua lamphu, ngày 23.8.2011

No comments: