Giới trẻ giáo xứ thăm viếng người già neo đơn


Một trong những sinh hoạt của giáo xứ mà mình cho là rất quan trọng là giáo dục cho giới trẻ có ý thức về vai trò của mình trong xã hội và trong giáo hội. Vì thế mình thường xuyên tạo cơ hội cho giới trẻ tham gia những sinh hoạt nhằm khơi dậy tinh thần phục vụ, đặc biệt là phục vụ những người nghèo khó, kém may mắn. Mặc dầu giới trẻ trong giáo xứ là những người thuộc về thành phần nghèo khó và kém may mắn, nhưng mình luôn muốn cho các bạn ý thức được rằng, còn nhiều người thiếu thốn và đau khổ hơn chính mình nữa. Vì thế cho dù mình như thế nào đi nữa thì mình cũng có thể giúp đỡ người khác.

Hôm nay, sau lễ Chúa Nhật mình đã đưa nhóm giới trẻ giáo xứ (khoảng 30 em) đi vào một ngôi làng trong tỉnh để thăm viếng những người già neo đơn, cũng như làm công tác từ thiện, đó là làm vệ sinh nhà của cho những người già. Các bạn trẻ rất hăng hái đối với sinh hoạt này. Nhiều khi sinh hoạt học tập, các bạn tỏ ra biếng nhác. Nhưng khi làm công tác từ thiện thì đa số các em rất có tinh thần. Mặc dầu làm có mệt, nhưng ai nấy đều vui.

Hôm nay trong nhóm có thêm hai chủng sinh Ngôi Lời là Sergio và Peter cũng đi tham gia. Peter và Sergio là chủng sinh ở Hoa Kỳ, nhưng đến Thái Lan để tìm hiểu thêm về đời sống truyền giáo trong dịp hè. Ngoài ra còn có hai người Tây tên là Sandra và Valerie. Hai người này hiện đang làm tình nguyện viên trong nhà trẻ mồ côi. Hôm nay họ cũng xin đi theo khi biết có sinh hoạt từ thiện. Hai bà làm việc rất hăng hái và họ rất vui khi có cơ hội để tham gia công tác từ thiện. Họ nói, có cơ hội như thế này thì mới biết về đời sống thật của nhiều người dân ở đây. Chứ đi du lịch không không thì cũng chẳng biết được gì nhiều.

Sinh hoạt hôm nay thật vui và thành công. Mình rất thích tổ chức những sinh hoạt như thế này cho các bạn trẻ vì mình nghĩ rằng đây là những kinh nghiệm và những bài học rất quý giá giúp chúng ta mở rộng tâm hồn, đón nhận những người khác, và biết quý trọng những gì mình có được trong cuộc sống.

Nong Bua Lamphu, ngày 7.8.2011

No comments: