Em Hum bị từ chối vào trường


Thứ hai vừa rồi mình bước vào TT ĐMHCG thì cô Fốn, nhân viên của TT nói với mình cô mới đi cải tay đôi với hiệu trưởng của trường trung học Nong Bua Withayayon về. Mình hỏi cô: - Ủa, chị cải tay đôi về chuyện gì?

- Thưa cha, về chuyện em Hum (một bạn trẻ mới đến TT Mẹ Maria để sống).
- Nó ra sao?
- Thưa cha, tôi đưa nó đến xin nhập học ở trường. Người ta nói là còn một chỗ nữa và nhận nó vào. Sau đó đi đến gặp hiệu trưởng, ông mở hồ sơ nó ra, thấy nó bị nhiễm HIV, nên ông nói không nhận nữa.
- Như vậy đâu được.
- Thưa cha, không được. Tôi cũng nói với ông như vậy. Điều này trái với luật bảo vệ nhân quền của trẻ em và người bị nhiễm HIV.
- Chị có nói vậy với ông không?
- Thưa cha có. Ông nói đừng đem luật ra để nói với ông.
- Việc này đâu để yên được.
- Tôi không để yên đâu. Tôi có nói với ông là tôi sẽ kiện lên văn phòng tỉnh nếu ông không nhận Hum.
- Đúng vậy. Ông này không biết ông đang làm gì.

Sau khi nói chuyện với cô Fốn xong, mình phải đi ra sân bay để đi Bangkok, hôm nay mới trở về. Trong khi ăn tối, mình nói chuyện với thầy Bernd thì được biết là hôm qua, đã có một cuộc họp ở văn phòng của ngài trưởng tỉnh Nong Bua Lamphu. Trong cuộc họp có thầy hiệu trưởng và một số người của trường học. Bên này thì có cô Fốn và một số đại diện của các tổ chức về HIV.

Thầy Bernd cho hay trong cuộc họp, phía trường học đã nêu lên lý do là trường bây giờ có quá nhiều học sinh, và không thể nhận thêm. Nhưng cô Fốn đã không chấp nhận sự biện hộ này vì trước đây, họ đã nhận em Hum. Thầy hiệu trưởng chỉ rút lại lời nhận sau khi phát hiện ra em bị nhiễm HIV. Và ông ta cũng đã thừa nhận là ông làm việc này trong ngày đầu tiên nói chuyện với Fốn.

Cuối cùng thì đã có sự thỏa thuận phải tiếp nhận Hum vào trường, và việc từ chối em là điều trái luật pháp. Phía thầy hiệu trưởng phải trực tiếp xin lỗi em Hum vì đã có những hành động và lới nói xúc phạm đến con người của em.

Thế đấy, đến bây giờ mà vẫn còn rất nhiều người, ngay cả những người có ăn học và có trách nhiệm lớn có những suy nghĩ hẹp hòi và thiếu ý thúc. Việc bảo vệ nhân quyền của người bị nhiễm HIV vẫn là một công việc phải làm thường xuyên vì cộng đồng vẫn tiếp tục xua đuổi và có những nghi kỵ đối với người bị nhiễm HIV.

Dầu sao đi nữa thì một điều tốt đã xảy ra sau sự kiện này, là trường học Withyayon đã đồng ý tổ chức chương trình dạy về HIV và giới tính cho học sinh, mà người đảm trách việc này chính là nhân viên của TT ĐMHCG, trong đó có cô Fốn.

Nong Bua Lamphu, ngày 3.6.2010

No comments: