Bản TTLL đầu tiên của cộng đoàn CG VN tại Thái Lan


Mình rất vui khi đã làm được tờ Thông tin liên lạc đầu tiên này. Mình ở một xứ xem như cũng tương đối là "khỉ ho cò gáy" nên không dễ đi lại trong việc làm mục vụ cho các bạn trẻ lao động di dân. Mà nước Thái thì cũng rộng lớn nên cũng không dễ dàng đi lại. Ngoài ra mình cũng bận với công việc của giáo xứ, việc truyền giáo cho người Thái, đâu dễ gì mà đầu tư được nhiều thời giờ cho mục vụ di dân. Chính vì thế mà mình đã đề xuất làm tờ TTLL và cũng may là có các thành viên trong HH tán thành. Như thế là một việc bổ ích đã được thực hiện.

Mình hy vọng rằng tờ TTLL đơn sơ nhỏ bé này sẽ được chuyển đi nhiều nơi qua chính những bàn tay của các bạn trẻ Việt Nam đang mưu sinh trên đất Thái. Như vậy thì mặc dầu mình không đến được trực tiếp với các bạn nhưng gián tiếp qua những gì mình và các cha, các thầy, các seour, v.v. gởi gắm trong đó.

Nong Bua Lamphu, ngày 22.1.2010

No comments: