Tổ chức Giáng Sinh cho học sinh tiểu học

Hôm nay mình và một nhóm bạn trẻ trong giáo xứ đến một trường mẩu giáo/tiểu học chỉ có học sinh Phật giáo để tổ chức sinh hoạt, ca hát, và phát quà Giáng Sinh. Các em rất thích thú đặc biệt với mục phát quà. Dễ thương nhất là khi cô giáo bảo các em phải nhắm mắt lại ông già Noel mới đưa quà đến thì chẳng em nào dám hé mắt cả.

Chương trình sinh hoạt Noel tại trường học là một ý tưởng thật tốt. Mình đã mang niềm vui Giáng Sinh đến với các em, kể cho các em nghe câu chuyện Chúa Sinh ra, và giúp các em hiểu ý nghĩa của lễ Giáng sinh là gì.

Phần các em thì tiếp nhận rất cởi mở, và mình còn cảm phục thầy hiệu trưởng khi ông ta đã tỏ ra rất đón tiếp mình và rất ủng hộ có sinh hoạt như thế trong trường của ông.Nong Bua Lamphu, ngày 18.12.2009

No comments: