Tái ngộ cùng Thiếu Nhi Fatima

Hôm nay mình đi thành phố Claremont để tham dự chương trình thứ bảy đầu tháng của đoàn Thiếu Nhi Fatima. Đây là đoàn Thiếu nhi mà mình đã từng tham dự khi còn tuổi học sinh. Cứ mổi thứ bảy đầu tháng các em trong các đoàn TNF từ các cộng đoàn khác nhau tụ họp lại để làm việc đền tạ và cầu nguyện kinh Mân Côi.

Đã hơn 3 năm từ ngày mình gặp các em TNF. Lần cuối cùng là năm 2006, sau khi mình chịu chức linh mục, trở về California và dâng thánh lễ tạ ơn mà liên đoàn TNF tổ chức cho mình tại cộng đoàn Mân Côi. Mình dâng thánh lễ và chia sẻ lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo và những ảnh hưởng mà việc tham gia TNF đã có trên mình và công tác mục vụ của mình.

Sau khi dùng bữa trưa xong, anh Kiệt là LĐ Trưởng đã chở mình đi Alhambra để thăm seour Kim Nhung, hiện đang tu trong dòng kín Carmelo. Seour là vị LĐ Trưởng đầu tiên của TNF. Mặc dầu tu trong dòng kín, nhưng seour luôn theo dõi tình hình của LĐ và luôn cầu nguyện cho TNF. Seour cũng thường xuyên gởi email cho mình và nhắc nhở mình cùng hiệp thông cầu nguyện cho các em.

TNF là một tổ chức nhỏ, chỉ gồm có 4 đoàn (trước đây 6), nhưng các em rất đạo đức và khiêm tốn theo tinh thần của ba trẻ Fatima. Tấm gương của ba trẻ là tinh thần của các em trong đoàn. Mặc dầu nhỏ, nhưng đoàn rất bền vững và làm được rất nhiều điều tốt đẹp, ví dụ nhiều năm qua có những cuộc trình diễn quy mô về Cuộc tử nạn của Chúa Kitô và Tử vì đạo ở Việt Nam tại ngày Thánh Mẫu tại Missouri. Thực là một điều tuyệt vời khi một tổ chức nhỏ bé như TNF có thể làm được một công việc to lớn như vậy. Tất cả cũng do hồng ân và giúp đỡ của Chúa và Mẹ Maria.

Ở giáo xứ của mình tại Thái Lan bây giờ hàng tháng các giáo dân cũng tụ họp để cầu nguyện vào mỗi thứ bảy đầu tháng. Tượng Mẹ Maria được dùng cũng là tượng Mẹ Fatima. Mình tin rằng từ ngày có sinh hoạt thứ bảy đầu tháng này, giáo xứ mình đã được chúc phúc và có rất nhiều điều tốt xảy ra. Giáo dân đoàn kết hơn, tích cực hơn, và đạo đức hơn. Đó là ân huệ mà Mẹ ban cho những ai chạy đến cùng Mẹ.

Costa Mesa, ngày 5.9.2009

No comments: