Đồng hành với Chúa trên con đường thập tự

Nong Bua Lamphu, ngày 10.4.2009


No comments: