Thánh lễ đầu tiên ở tu viện Capuchin

Sáng nay lần đầu tiên một mình dâng lễ ở tu viện Capuchin. Đáng ra cũng run lắm nhưng vì hôm qua có dâng lễ ở bên dòng các seour Salesian rồi nên cảm thấy tự tin hơn. Thánh lễ 6h30 sáng có các seour dòng kín Capuchin cũng như một số giáo dân đến tham dự, trong đó đa phần là những người Việt kiều Thái.

Làm lễ ở đây mình biết một điều là ai cũng chú ý xem mình đọc có rõ ràng không, hay là giáo dân phải căng tai mà nghe mới hiểu được mình đang đọc cái gì? Lễ xong, mình bước ra trước từ phòng thay áo thì cụ già mẹ của bà làm bếp trong nhà xứ quay lại nói:

- Nội đang nói chuyện về cha đó.

- Ủa, nội nói gì về con vậy?

- Nói là cha đọc tiếng Thái nghe thật rõ. Cha giỏi thật.

- Vậy là nội nghe con đọc hiểu hả nội?

- Hiểu chứ. Rõ lắm.

- Vậy con cám ơn nội nhé. Con đọc nội hiểu được con mừng lắm đó.

Mấy giáo dân khác cũng dành cho mình những lời khích lệ như vậy. Cô Bunjan nói với mình bằng tiếng Việt:

- Cha mới qua mà giảng như vậy là hay rồi đó. Trước đây có các cha Tây đến ở nhiều năm ma giảng ngồi nghe vẫn không hiểu gì hết.

Nghe những lời khen thì mình cũng nở mủi và mừng thầm. Nhưng giáo dân cũng không biết rằng chỉ một thánh lễ thường mà mình phải mất gần cả ngày để chuẩn bị. Nào là phải soạn bài giảng, rồi tập đọc đi đọc lại bài Phúc Âm, cũng như các lời nguyện trong thánh lễ. Chữ tiếng Thái ngoằn nghoèo như thế thì nhìn qua đọc một hai lần không thể nào xuôi được. Biết rằng phải có sự xiêng năng cần cù thì khả năng mới tiếp tục phát triển nên mình cũng kiên nhẫn thực tập. Dù sao đi nữa thì bây giờ các cha có thể nhờ mình dâng lễ bằng tiếng Thái mà sẽ không còn thấy ngần ngại. Chính mình cũng thế. Mình ao ước được dâng lễ thông thạo và được chia sẻ Lời Chúa. Mình rất thích được chia sẻ lời Chúa và rất chú tâm để việc soạn bài giảng. Tuy nhiên hiện nay vấn đề ngôn ngữ làm cho mình rất hạnh chế, không thể chia sẻ hết những ý tưởng mình có trong đầu. Hy vọng rằng sẽ có lúc mình nói lưu loát đủ để thực sự chia sẻ Tin Mừng một cách tự tin và sâu sắc với những giáo dân ở đây.

Udon Thani, ngày 16.2.2008

No comments: