Sẽ có lễ tiếng Việt!

Hôm nay sau khi trở về từ Huây Sườm, mình đến nhà thờ Banchik để tham dự lễ tối thứ bảy. Đây là nhà thờ nhỏ chỉ có chưa đến 50 người đi lễ, đa số là người Việt kiều Thái và các bạn trẻ từ Việt Nam sang làm việc.

Hôm nay mình và cha John thông báo cho cộng đoàn một tin mới, đó là bắt đầu tuần sau sẽ có thánh lễ bằng tiếng Việt mỗi tháng một lần cho những ai muốn tham dự thánh lễ tiếng Việt. Lễ tiếng Việt sẽ diễn ra vào tối Chúa Nhật lúc 7h30. Khi nghe tin sẽ có lễ tiếng Việt, các bạn trẻ Việt Nam rất mừng và hứa sẽ thông báo tin về thánh lễ cho những người khác biết.

Bản thân mình rất vui khi đạt được điều này vì mình rất muốn làm mục vụ cho những người Việt tha hương cầu thực. Đến đất Thái, họ bơ vơ và gặp nhiều khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. Nếu không giúp đỡ họ về tâm linh thì cuộc sống sẽ còn vất vả hơn. Chính vì thế mà từ khi biết rằng có các bạn trẻ làm việc ở đây, mình đã tìm cách xin phép cho có thánh lễ bằng tiếng Việt. Mình cảm thấy vui khi việc xin phép không quá khó khăn, và ĐGM đã đồng ý cho việc ấy xảy ra. Mình hy vọng rằng thánh lễ tiếng Việt sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu mục vụ phần nào cho các bạn trẻ mà còn mở ra một giai đoạn mới trong công tác mục vụ với giáo dân người Việt kiều Thái,
những người chưa bao giờ tham dự một thánh lễ tiếng Việt. Ước gì thánh lễ tiếng Việt sẽ giúp cho họ thấy gần gũi hơn với nguồn gốc máu Việt của họ.

Udon Thani, ngày 23.2.2008


1 comment:

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.