Làm phép mồ


Lễ làm phép mồ vào dịp Lễ Các Đẳng Linh Hồn tại nhà thờ Chánh Tòa, GP Udon Thani, ĐB Thái Lan. Ở nghĩa trang phía sau nhà thờ có rất nhiều ngôi mồ có khắc tên Việt Nam. Đây là những người đã di cư sang Thái Lan thời thực dân Pháp. Bây giờ con cháu họ đã trở nên người Thái với những cái tên hoàn toàn Thái. Nhưng những ngôi mồ này là chứng cứ cho sự hiện diện của người Công giáo gốc Việt Nam trên đất Thái và đõ đóng góp không ít cho sự phát triển của Giáo hội Công giáo trên đất nước này.

No comments: