Đám cưới Việt trên đất Thái
Có thể là không có đầy đủ bà con họ hàng như một lễ cưới được tổ chức tại quê nhà. Nhưng dù sao đi nữa cũng có sự hiện diện của tới 3 linh mục, mà chỉ có một đôi hôn nhân. Một trong ba lình mục đó không chỉ ban bí tích hôn phối cho đôi tân hôn, mà còn kiêm luôn việc làm M.C. trong tiệc cưới dọn ngay tại nhà sinh hoạt của nhà thờ. 


No comments: